Fest Fyrtel Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Piszemy o fyrtlach w DzikHim Bitcie!

“Najważniejszy jest pomysł” – to temat siódmego, jubileuszowego wydania DZIKHIEGO BIT’a (publikacji Poznańskiego Centrum Dziedzictwa). W tegorocznym wydaniu znajdziecie zbiór artykułów o dawnym i współczesnym Poznaniu, skomponowanych z tekstów o początkach konstruowania się nowych koncepcji, o okolicznościach powstawania pomysłów, o postaciach pomysłowych – mieszkankach i mieszkańcach naszego miasta. Napisaliśmy również o życiu z pomysłem, który kreowali mieszkańcy Łazarza, Wildy i Jeżyc w artykule: Życie z pomysłem. Przykłady z poznańskich dzielnic. Zapraszamy do poznania krótkich biografii archeolożki Mieczysławy Ruxerównej, Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej i pasjonata motoryzacji – Stanisława Brzeskiego. Dodatkowo w wydaniu znajdziecie historię poznańskiej spółdzielni jubilerskiej, której siedziba znajdowała się m.in. przy Rynku Łazarskim. Rytosztuka wiodła prym w jubilerstwie drugiej połowy XX wieku. Zachęcamy do pobrania czasopisma.