Fest Fyrtel Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Ochrona danych osobowych

Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Poznańskim Centrum Dziedzictwa:

imię i nazwisko: Łukasz Bartoszyński

adres: ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

adres email: iod@bramapoznania.pl