Fest Fyrtel Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Previous slide
Next slide

Łazarz, Wilda, Jeżyce – trzy poznańskie dzielnice o silnym charakterze. Każda z nich ma w sobie coś wyjątkowego, ale zarazem wiele je łączy. Razem stanowią strefę śródmiejską otaczającą centrum Poznania. Każdy fyrtel z osobna tworzy oryginalny świat, budowany przez ludzi mocno związanych ze swoim sąsiedztwem.

Skorzystaj
z propozycji
Fest Fyrtla​

MAPA FEST FYRTLA

Wybierz dzielnicę i odwiedź jej atrakcje

AKTUALNOŚCI

FAKTY O
FYRTLACH

Robotnicy wildeckiego ceglorza

28 czerwca 1956 roku rozczarowani i domagający się poprawy warunków życia robotnicy wildeckiego Ceglorza ogłosili bunt, który był pierwszym w Polsce tak dużym wystąpieniem społecznym przeciw komunistycznej władzy.

Zorganizowana w 1929 roku na terenie Łazarza Powszechna Wystawa Krajowa była wielkim wydarzeniem prezentującym dorobek 10 lat niepodległej Polski, które przyczyniło się do przebudowy i unowocześnienia Poznania.

 

 

 

Powszechna Wystawa Krajowa
Wielkomiejski Rynek

Centralnym punktem każdego z fyrtli jest wielkomiejski rynek, wokół którego skupia się codziennie życie mieszkańców.

 

 

W przeszłości fyrtle były wsiami, które stały się częścią miasta z chwilą historycznego powiększenia granic Poznania 1 kwietnia 1900 roku. 

 

 

 

 

 

 

kamienica czynszowa

Fyrtle szczególnie dynamicznie rozwijały się na przełomie XIX i XX wieku, stąd typową dla nich formą zabudowy jest kamienica czynszowa.

Pierwszy pociąg kolei żelaznej łączącej Poznań ze Stargardem wyruszył 10 sierpnia 1848 roku z dworca, który został ulokowany na podmiejskich wówczas Jeżycach.

 

 

 

Dworzec Jeżyce

GALERIA NA FYRTLACH