Fest Fyrtel Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Wyróżniki
Fest Fyrtla

Rynki

Poznańska dzielnica śródmiejska posiada swój centralny punkt spotkań – tętniący życiem rynek. Każdy z nich jest unikatowy, ale łączą je podobne funkcje, przede wszystkim handlowe. Wokół rynków na fyrtlach skupia się życie codzienne mieszkańców, a ich klimat zachęca do zakupów u lokalnych wystawców gości nawet z odległych dzielnic miasta. Tradycje targowe na Wildzie, Łazarzu i Jeżycach sięgają XIX wieku i trwają do dziś. Dzięki temu możemy, korzystając z dobrodziejstw fyrtlowych rynków, nieśpiesznie nasiąkać miejską atmosferą.


Zdjęcie rynku ujęcie drugie
Zdjęcie rynku ujęcie pierwsze
Zdjęcie rynku ujęcie trzecie
Zdjęcie rynku ujęcie czwarte
Zdjęcie rynku ujęcie piąte
Zdjęcie rynku ujęcie szóste

Kamienica i jej fenomen

Fyrtle szczególnie dynamicznie rozwijały się na przełomie XIX i XX wieku, stąd typową dla nich formą zabudowy jest kamienica czynszowa. Dzielnice śródmiejskie przyciągały zarówno bogatych inwestorów, jak i architektów, którzy nie tylko projektowali wznoszone budynki, ale także wykupywali pod nie ziemię. Dzięki temu powstawały zespoły kilkukondygnacyjnych kamienic o charakterystycznej architekturze i zachwycających fasadach. Nawet trzystumetrowe, wielopokojowe mieszkania w wystawnych, bogato zdobionych budynkach zamieszkiwali m.in. oficerowie, lekarze, profesorowie. Do dyspozycji mieli nowoczesne zdobycze techniki, jak instalację gazową i elektryczną. Kamienice różniły się od siebie fasadami, o których wyglądzie decydowało zastosowanie charakterystycznych detali. Zdobione płaskorzeźbami klatki schodowe, paradne schody, wielobarwne witraże w oknach, to tylko niektóre elementy założeń wybitnych architektów. Obok bogato dekorowanych budynków wznoszono także wiele "typowych" kamienic czynszowych dla mniej zamożnych mieszkańców. Tworzyły one zwarte kwartały zabudowy, które do dziś decydują o obliczu śródmiejskich fyrtli.

Zdjęcie kamienicy ujęcie pierwsze
Zdjęcie okna w kamienicy
Zdjęcie kamienicy ujęcie drugie
Zdjęcie kamienicy ujęcie trzecie
Zdjęcie kamienicy ujęcie czwarte
Zdjęcie kamienicy ujęcie piąte
Zdjęcie kamienicy ujęcie szóste
Zdjęcie kamienicy ujęcie siódme

Gwara

Mieszkanki i mieszkańców Poznania można poznać po charakterystycznej wymowie i intonacji słów. Często używają oni określeń pochodzących z poznańskiej gwary. Z tego źródła zaczęrpneliśmy też nazwę naszej marki – Fest Fyrtel, co oznacza najlepszą dzielnicę. Gwara poznańska to połączenie dialektu regionalnego z zapożyczeniami z języka niemieckiego. Stąd na pieniądze poznaniak powie bejmy, na tramwaj bimba, a na papierosa ćmik. Charakterystyczną cechą gwary poznańskiej jest tzw. zaśpiew na końcu wypowiadanego zdania, więc często spotykamy się ze stwierdzeniem, że mówimy śpiewająco.

Więcej słów w gwarze poznańskiej możecie poznać na stronie: https://www.poznan.pl/mim/slownik/

stare zdjęcie ujęcie pierwsze
stare zdjęcie ujęcie drugie
stare zdjęcie wiatraka

Mieszczańskość dzielnic

Miasto tworzą ludzie. Ich życie toczy się pośród ulic, placów, skwerów, parków i budynków, które niosą ze sobą opowieści z przeszłości. Zwyczaje i tradycje niedzielne, wyjścia na słodkie, lokalne kulinaria i kultowe miejsca spotkań. Wszystko to składa się na poznański styl życia na Łazarzu, Wildzie i Jeżycach. To właśnie o nim chcemy opowiadać i wspominać czasy, w których to mieszkańcy decydowali o charakterze własnych dzielnic.

zdjęcie dzielnicy ujęcie pierwsze
zdjęcie dzielnicy ujęcie drugie
zdjęcie dzielnicy ujęcie trzecie
zdjęcie dzielnicy ujęcie czwarte
zdjęcie dzielnicy ujęcie piąte
zdjęcie dzielnicy ujęcie szóste